فیلم جداسازی پاورقی از فریم متن اصلی در ایندیزاین توسط اسکریپت همراه با اسکریپت جداسازی

برای جداکردن پاورقیها از فریم متن اصلی از اسکریپت ارائه شده در سایت تهیه نمائید و فیلم آموزشی را تماشا کنید. این جداشدن باعث دوستونی و چینش اختیاری پاورقی ها میشود. 

 

RIAL 120,000 – خرید

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.