فیلم آموزشی ابزار مِش در کورل

ابزار مِش فیل یکی از ابزارهای رنگامیزی و تنظیم رنگ در برنامه کورل است در این ابزار شما با استفاده از خطوط گرید و راهننما میتوانید سایه روشنهای زیبایی را در بیاورید . فیلم آموزشی زیر در این زمینه میباشد. همچنین میتوانید از ابزار mesh در ایجاد سایه روشنهای جالب و جذاب در طرحهای خود […]